Wat is duplicate content?

Dubbele inhoud of te wel duplicate content in je website. Dit komt nogal eens voor zonder dat de beheerder of bouwer van je website het in de gaten heeft. Vaak is meer van hetzelfde beter en fijner, soms echt niet! Voorkom waardeverlies SEO of erger.

Waardeverlies SEO door duplicate content in website

In dit artikel ga ik niet de diepte in over hoe Google de inhoud van pagina’s vergelijkt en zo duplicate content probeert te achterhalen. Ik richt mij hier op de url opbouw, deze dient in de basis uniek te zijn. Dit vangt al aan bij je de wijze waarop je op domein niveau je website toont.

Er zijn een aantal punten waar je zelf op kunt letten om te voorkomen dat er duplicated content ontstaat.

www versus geen www

Een domein kan zowel op www..nl als zonder www. ervoor je website laten zien. Op domein niveau kun je aangeven dat één van beiden je voorkeur weergave heeft. Het andere adres wordt dan doorgezet naar jouw voorkeur. Op deze wijze voorkom je het het volgende.

www..nl (hierop is de inhoud van je website te zien)
.nl (hierop is precies dezelfde inhoud van je website te zien)

Bij het instellen van de voorkeur weergave zal je website of alleen op www..nl of juist zonder www. ervoor zichtbaar zijn. Er is maar 1 aanroep en dus maar 1 keer indexeerbare content voor Google en andere zoekmachines.

http versus https

Naast de voorkeur weergave van je domein via www. of zonder www. ervoor hebben we te maken met http en https. In de basis wordt de url van je website weergegeven met http:// ervoor. Als voorbeeld gebruik ik even http://www..nl waarop mijn website indexeerbaar is voor de zoekmachines.

HTTP staat voor: Hypertext Transfer Protocol. Mocht je dit per se willen weten.

Iedere website is, zoals ik al aangaf, in de basis via http aan te roepen. Op het moment dat je een SSL  (wat is ssl?) certificaat koppelt aan je website wordt de aanroep https,  hypertext transfer protocol secure. 

Door het koppelen van een ssl certificaat wordt je website aangeroepen via https://www..nl. Top! Alleen is het ook hier van belang dat je ervoor zorgt dat op de http:// aanroep je website doorgezet wordt naar https. Anders ontstaat er weer duplicated content.

Één staat tot meer

Een pagina van je website kan op meerdere wijzen aan de zoekmachines getoond worden en daarmee als duplicated content worden beschouwd. Nu bovenstaande punten zijn opgelost heb je ervoor gezorgd dat de aanroep eenduidig gebeurd op basis van de domein voorkeur instellingen. Maar dan, dan ben je er nog niet.

Een zoekmachine bekijkt iedere unieke url als een afzonderlijke pagina binnen je website. Ook binnen je website kan het zijn dat de inhoud vanuit meerdere aanroepen tot één paginabron leidt. Dit moeten we dus ook in goede banen leiden.

Een voorbeeld:

https://www..nl/index.php/over-ons
https://www..nl/over-ons

Beiden url’s laten dezelfde pagina zien, één inhoud via meerdere url’s aangeboden. Voorkom dit door het toepassen van een omleiding (redirect). Met een omleiding regel kun je aan robots, zoals Google, doorgeven dat een url omgeleid dient te worden naar de url waarop de pagina zichtbaar moet zijn. Er zijn diverse mogelijkheden voor omleiding regels. In het voorbeeld mag het een permanente redirect regel zijn. Een 301 omleiding. zie: https://support.google.com/webmasters/answer/93633?hl=nl

Hoe deze omleiding in te stellen is afhankelijk van de servers waarop je website is gehost. Vraag dit na bij je webbouwer of hosting provider. Ik kan hier alleen spreken voor hoe wij vanuit Kwaaijongens hier mee omgaan. Wij bieden een helpende hand en vaak heeft de relatie het niet eens in de gaten. Wij constateren een wijziging en zorgen ervoor dat er een juiste omleiding komt.

Voorkom duplicate content

Als je met de vindbaarheid (SEO, wat is SEO?) van je website bezig bent is content belangrijk. Je wilt dan duplicate content voorkomen of tot een minimum beperken. Mocht je nu vragen hebben of tegen problemen aanlopen wat betreft duplicate content, vraag het aan je bouwer of stel je vraag aan mij. Wellicht kan ik je helpen.

Vragen? Stel ze gerust