Dag van de Privacy

Vandaag – 28 januari – is het de (Europese) Dag van de Privacy. Op deze dag staan we extra stil bij onze privacy en hoe privacy online geregeld moet zijn. Waarom is er gekozen voor 28 januari? Op deze dag werd in 1981 het Dataprotectieverdrag getekend. De bedoeling van deze dag is om iedereen beter te informeren over de rechten en plichten betreffende het gebruik van persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Wij vertellen je meer over de plichten omtrent privacy die je hebt wanneer je een eigen website hebt.

Wat is privacy?

Iedereen heeft recht op privacy. Privacy is dat je dingen kunt doen, zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt of invloed op heeft. Het schermt je af van bespieding en beïnvloeding. Privacy is het recht om met rust gelaten te worden. Het begrip is afgeleid van het Latijnse woord ‘privatus’ dat ‘gescheiden van de rest’ betekent.

Ook op het internet heb je recht op privacy. Dit betekent bijvoorbeeld dat niemand jou zomaar mag bespioneren, dat je zelf mag bepalen welke informatie je online deelt, dat niemand ongevraagd jouw WhatsApp berichten mag lezen en dat je zelf mag bepalen wie welke informatie over jou krijgt. En dat laatste is een plicht van iemand met een eigen website, om dit recht te waarborgen.

Waarom is privacy zo belangrijk?

Er wordt ontzettend veel informatie over ons vastgelegd. We delen steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, maar veel vaker onbewust. Gegevens die op websites worden verzameld kunnen worden gekoppeld, gebruikt en worden doorverkocht. Onze gegevens zijn veel geld waard en schendt onze privacy.

Mensen kunnen het een en ander doen om hun privacy te beschermen, maar ze kunnen het uiteindelijk lang niet alleen. Mensen weten niet dat organisaties via hun website privé gegevens verwerken.

Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Om bedrijven en overheden te stimuleren zich aan de privacyregels te houden – zowel online als offline – is er een toezichthouder in het leven geroepen. De AP: Autoriteit Persoonsgegevens. Deze partij controleert of bedrijven met o.a. een eigen website de regels naleven.

AVG-wetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming – van toepassing. Dit betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG geldt voor alle zelfstandige ondernemers, bedrijven of organisaties die persoonsgegeven verwerken, wanneer ze bijvoorbeeld op jouw website komen. Of je nu ZZP’er bent of een MKB’er en of je gegevens nu handmatig of automatisch verwerkt, voor jezelf of voor een ander: houd je aan de AVG-wet voor websites.

Verwerken van persoonsgegevens betekent onder meer: het verzamelen, vastleggen, opslaan, gebruiken, doorsturen, verspreiden, beschikbaar stellen, verkopen en samenbrengen van persoonlijke gegevens. Er worden tot op heden nog steeds hoge boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich niet aan de AVG-wetgeving houden. Daarbij nemen klachten over bedrijven toe. Privacy is niet enkel een zorg van de overheid, maar van ons allen. Iedereen heeft met privacy te maken, van eenmanszaken met een kleine website tot aan grote multinationals.

Twijfel jij of je je goed houdt aan de AVG? Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij de AVG? Of ben je op zoek naar een partij die jou daarbij kan helpen? Wij helpen onze klanten met een nieuwe WordPress website meteen met de AVG!  

AVG in een notendop

De AVG heeft onder meer gezorgd voor: versterking en uitbreiden van privacy rechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om flinke boetes op te leggen tot wel 20 miljoen euro!

Op basis van de volgende punten mogen bedrijven online gegevens verzamelen:

 • Toestemming van de gebruiker
 • Overeenkomst (je moet bijvoorbeeld adresgegevens verwerken om jouw product bij iemand te kunnen bezorgen)
 • Wettelijke verplichting
 • Algemene belangen
 • Gerechtvaardigde belangen (je moet bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken in jouw personeelsadministratie om salaris uit te kunnen betalen)
 • Vitale belangen

Gebruikers van het internet moeten zelf de controle kunnen uitvoeren en houden over hun privacy. Zo hebben gebruikers de volgende rechten:

 • Recht om in te zien
 • Recht om te wijzigen
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht om gegevens over te dragen
 • Recht op informatie

Maak jij gebruik van Google Analytics? Wist je dat Google Analytics in eerste instantie niet aan de AVG voldoet? In het blog ‘Google Analytics & AVG’ geven wij je de oplossing om Google Analytics privacy vriendelijk in te stellen!

Een WordPress website met goed geregelde AVG?

Ben jij op zoek naar een partij die voor jou een professionele WordPress website kan bouwen voorzien van AVG? Neem contact met ons op, wij helpen je graag!

Vragen? Stel ze gerust